top of page

Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilirlik; 20. yy sonlarında insanların çevreye etkisi ve gezegenimizin kısıtlı kaynaklarının azalması konularında farkındalık yaratma amacını taşıyan bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal, Çevresel ve Ekonomik sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tarımın temel yapı taşlarıdır.

Sosyal

Sürdürülebilir tarım yaptığımız bölgelerde çiftçilerinin genel tarım tecrübesi ve kapari (gebere) toplama alışkanlıkları firmamızı güncel tutmamıza yardımcı oluyor. Kaparilerimizin hasadını birlikte gerçekleştirdiğimiz kadın çiftçilerimiz bizim en önemli ortaklarımızdır. Çiftçilerimizin sağlığı, güvenliği, çalışma koşulları ve ekonomik refahı bizim için önceliklidir.

 

Çevresel

Kapari doğası gereği, az su tüketmesi ve erozyonla mücadelede kullanılmasından dolayı, sürdürülebilir tarıma uygun bir bitkidir. Biz de sürdürülebilir tarım yaptığımız bölgelerde kimyasal tarım ilaçları kullanmayarak hem yeraltı hem de yerüstü biyoçeşitliliğini koruyoruz. Ayrıca, hasatlarımızı el ile gerçekleştirip karbon ayak izimizi en düşük seviyelerde tutmaya çalışıyoruz.

 

Ekonomik

Faaliyet gösterdiğimiz bütün bölgelerde, tedarik zincirimizi mümkün olduğunca yerel olarak gerçekleştirip bölge ekonomisine katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir tarım ilkelerini ve örneklerini bölge halkıyla paylaşıp faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin ekonomik kalkınmasına öncü olmaya çalışıyoruz.

 

Dünya’nın limitli kaynaklarını ve uzun yenilenme sürelerini göz önünde bulundurarak bilinçli bir şekilde davranmalıyız. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için biz de Naturelez olarak ilk günümüzden itibaren sürdürülebilir tarım ilkelerine bağlılığımızı, faaliyetlerimizle birlikte, sürdürüyoruz.

bottom of page